Vision

Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring.
Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.
Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få möjligheter att lyckas.
Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad!  

Företagsidén

Vi ger varje barn och elev den bästa möjliga utbildningen utifrån sina förutsättningar. Ekonomiskt överskott återinvesterar vi därför in i att utveckla våra verksamheter.  Vi skapar en lärande och inspirerande miljö med gott samarbete, goda studieresultat, god utveckling och där alla människors lika värde är en självklarhet. Vår pedagogiska verksamhet bygger på vetenskaplig grund och hög kvalitet. Ansvar, Nyfikenhet, Trygghet, Omsorg och Närhet präglar vår verksamhet. Vi bygger en långsiktig verksamhet baserat på vår vision, ekonomi och våra värderingar.
 

Målbilder
Vårt mål är att våra verksamheter ska fortsätta växa och utvecklas så vi behåller oss relevanta i tiden. Det vill vi så våra barn och elever garanterat får de bästa förutsättningarna att lyckas. Trygga barn lär sig bäst.