Våra skolor, förskolor och avdelningar

Är man trygg lär man sig bättre

Anton Utbildning har två förskolor och två enkelparallelliga grundskolor med årskurserna från förskoleklass till 9. Vi värnar om små barn- och elevgrupper med utbildad personal. Vi tror att detta är förutsättning för att skapa en trygg lärmiljö för våra barn och elever.

Kontaktuppgifter

Huvudväxel: 044-10 35 80

Måndag till fredag 07:30-10:00 (obs, de tiderna når ni oss med säkerhet, annan tid endast oregelbundet)

Övriga tider vänligen lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Vår expedition ligger på Sjövägen 27 i Kristianstad.

Ansök om plats

Via knappen nedan kan du enkelt ställa ditt barn i kö.

Vår Vision

Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad.

Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring. Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.

Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få bästa tänkbara möjligheter att lyckas. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och präglas av närhet, trygghet och omsorg. Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad!

Ansvar Närhet Trygghet Omsorg Nyfikenhet – är viktiga förutsättningar för lärande.

Sociala medier

På våra sociala medier kan du följa vad som händer på skolan.