Lill-Anton förskola Österäng

Om oss

Välkommen till Lill-Anton förskola Österäng

Om oss
LillAnton Österäng​
LillAnton förskola har tillsammans med hela Anton Utbildning en vision: “Att utrusta världsmedborgare som gör skillnad”
 
På LillAnton är vi övertygade om att “trygga barn lär sig bättre”. Därför arbetar vi genomgående med våra ANTON-ord – Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. Att få vara trygg i sin grupp och ha roligt tillsammans tror vi stärker varje barns nyfikenhet att vilja lära och utvecklas inom alla områden.
 

På LillAnton har vi ett temainriktat arbetssätt där alla kan vara delaktiga och inspirera varandra inom olika områden. Det innebär att vi har en helhetssyn på lärandet, där undervisningen har många olika lekfulla uttryckssätt och sker under hela dagen.

Unikt för LillAnton är att vi varje vårtermin reser ut i världen tillsammans med vår ANTON-docka för att utforska andra delar av jorden under olika teman. Genom stimulerande samtal och diskussioner hoppas vi ge barnen en ökad förståelse för sin omvärld och en bra grund att stå på för att bli en så kallade världsmedborgare. För oss är en världsmedborgare en person som kan se likheter och olikheter och vill vara med och skapa en rättvisare värld.
 
Att alla barn är lika viktiga är en självklarhet för oss, precis som att alla barn har något att tillföra. Därför lägger vi stort fokus på att barn också lär av varandra där pedagogerna är till stöd och hjälp och inspiration.
 
Varje dag erbjuder våra engagerade pedagoger lek och aktiviteter både inne och ute. Vi tar gärna våra elcyklar och besöker vår fina närmiljö eller utforskar nya platser till fots. För oss är det viktigt att vara ute mycket med barnen då det stimulerar till kreativ lek där fantasin kan flöda.
 

I vår verksamhet har vi hög kompetens och stöd från specialpedagog vid behov.
Som bas i vår undervisning utgår vi från Läroplan för förskolan 18 och fokusområden som Anton Utbildning sätter upp för läsåret.