Antonstiftelsen

Den 1 juli 2021 lämnade Berit Lennartsson över ägarskapet till Antonstiftelsen genom ett gåvobrev. Antonstiftelsen vilar på stadgar som motsvarar Berits värdegrund och dröm. Antonstiftelsens värdegrund är att bedriva verksamhet som utgår från ett socialt, medmänskligt, hållbart och holistiskt perspektiv som utvecklar människor så att de gör en positiv skillnad i sin närhet samt omvärlden. Stiftelsen ska verka för demokrati, mångfald, bildning och allas lika värde.

Antonstiftelsen ägs inte av någon men förvaltas av en styrelse som består av minst 7 och max 11 ledamöter. Berit är med som en av dessa ledamöter och styrelsens beslut och ägardirektiv får inte strida mot stadgarna. På så sätt garanteras samma kvalitet och omsorg som när Berit själv var ägare.

Styrelsens ledamöter är:
Ordförande Daniel Lennartsson
Ledamot Berit Lennartsson
Ledamot Annette Boije
Ledamot Elisabet Svahn
Ledamot Marcus Sundin
Ledamot Linus Eriksson
Ledamot Kristina Sundin
Ledamot Karin Lennartsson
Ledamot Christian Svahn