Läsårstider

Läsårstider 2022/2023

PeriodDagar
Elevernas läsår2022-08-16 – 2023-06-09
Höstterminen2022-08-16 – 2022-12-22
Vårterminen2023-01-11 – 2023-06-09
Lovdagar2022-10-31 – 2022-11-04 v. 44 Höstlov
2023-02-20 – 2023-02-24 v. 8 Sportlov
2023-04-11 – 2023-04-14 v. 15 Påsklov
2023-05-19
2023-06-05
Studiedagar2022-11-07
2023-01-09
2023-01-10
2023-04-17

Det kan tillkomma någon studiedag under läsåret.
Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår.
Planeringsdag 2022-08-11
Planeringsdag 2022-08-12
Planeringsdag 2022-11-07
Planeringsdag 2023-01-09
Planeringsdag 2023-04-17
Planeringsdag 2023-06-12
Lärarnas arbetsår2022-08-09 – 2023-06-15

Läsårstider 2023/2024

PeriodDagar
Elevernas läsår2023-08-15 - 2024-06-05
Höstterminen2023-08-15 - 2023-12-22
Vårterminen2024-01-09 - 2024-06-05
Lovdagar2023-10-30 - 2023-11-03 v. 44 Höstlov
2024-02-19 - 2024-02-23 v. 8 Sportlov
2024-04-01 - 2024-04-05 v. 15 Påsklov
2024-05-10
StudiedagarSkolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. Dessa brukar vi lägga ut, ung samma som pågående läsår, 22/23. Ännu ej utlagda.
Lärarnas arbetsår2023-08-08 - 2024-06-12