Läsårstider

PeriodDagar
Elevernas läsår2021-08-18 – 2022-06-10
Höstterminen2021-08-18 – 2021-12-22
Vårterminen2022-01-12 – 2022-06-10
Lovdagar2021-11-01 – 2021-11-07 v. 44 Höstlov
2022-02-21 – 2022-02-27 v. 8 Sportlov
2022-04-11 – 2022-04-17 v. 15 Påsklov
Studiedagar2021-08-12 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2021-08-13 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2021-11-08 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-01-10 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-01-11 Studiedag. Förskola och fritidshem öppet
2022-04-19 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-06-13 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt

Det kan tillkomma någon studiedag under läsåret.
Lärarnas arbetsår2021-08-11 – 2022-06-17

Läsårstider 2022-2023

PeriodDagar
Elevernas läsår2022-08-16 – 2023-06-09
Höstterminen2022-08-16 – 2022-12-22
Vårterminen2023-01-11 – 2023-06-09
Lovdagar2022-10-31 – 2022-11-04 v. 44 Höstlov
2023-02-20 – 2023-02-24 v. 8 Sportlov
2023-04-11 – 2023-04-14 v. 15 Påsklov
2023-05-19
2023-06-05
Studiedagar2022-11-07
2023-01-09
2023-01-10
2023-04-17

Det kan tillkomma någon studiedag under läsåret.
Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår.
Planeringsdag 2022-08-11
Planeringsdag 2022-08-12
Planeringsdag 2022-11-07
Planeringsdag 2023-01-09
Planeringsdag 2023-04-17
Planeringsdag 2023-06-12
Lärarnas arbetsår2022-08-09 – 2023-06-15