Läsårstider

PeriodDagar
Elevernas läsår2021-08-18 – 2022-06-10
Höstterminen2021-08-18 – 2021-12-22
Vårterminen2022-01-12 – 2022-06-10
Lovdagar2021-11-01 – 2021-11-07 v. 44 Höstlov
2022-02-21 – 2022-02-27 v. 8 Sportlov
2022-04-11 – 2022-04-17 v. 15 Påsklov
Studiedagar2021-08-12 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2021-08-13 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2021-11-08 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-01-10 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-01-11 Studiedag. Förskola och fritidshem öppet
2022-04-19 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt
2022-06-13 Planeringsdag. Alla verksamheter håller stängt

Det kan tillkomma någon studiedag under läsåret.
Lärarnas arbetsår2021-08-11 – 2022-06-17