Restaurang

Om oss

Välkommen till Restaurang

Om oss

Om vår mat

Vår skolmat är helt avgiftsfri och vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer avseende vad som anses vara näringsriktig mat.

Utöver det så görs maten från grunden. Vid varje lunch serveras en dagens rätt, dagens vegetariska alternativ, plus en alternativ rätt. Vidare så har vi salladsbord med 6 sorters sallader och varma grönsaker. Alla får äta av allt. Vi serverar ekologiskt mellanmjölk och är helt nötfria på alla ytor.

Utdrag ur Skollagen 2010:800 och förarbete till den

  • Elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider Skollagen 10 kap. 10§
  • Regeringen anser att det är huvudmannens ansvar som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till varierad och näringsriktig mat och äta lunch tillsammans med andra elever och vuxna. Regeringen anser att det inte är möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt. Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen 2010:800