Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Antonskolan består av rektor, skolsköterska, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens. Vid behov finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog /logoped. Vid ytterligare behov finns även samarbete med andra instanser.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen 2010 kap 2 § 25 paragraf) Elevhälsoteamet arbetar på individ­ grupp och organisationsnivå.
Teamet träffas regelbundet varje vecka då vi diskuterar och utvärderar det fortlöpande arbetet kring de elever som behöver vårt stöd.
Elevhälsoteamet fungerar som ett komplement till pedagogernas och arbetslagens elevhälsoarbete och vi har fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd.

Rektor
Ann­-Christin Berglund (Blekedamm)
044­-781 53 32
ann­-christin.berglund@antonskolan.com

Kristina Sundin (Österäng)
044­-781 53 31
ninni.sundin@antonskolan.com

Rektor Lill-Anton Förskola
Margareta Härlin
044­-781 53 33
margareta.harlin@antonskolan.com

Lärare med specialpedagogisk kompetens
Camilla Tryggveson åk 5-9 (Österäng)
camilla.tryggveson@antonskolan.com

Lena Gyllensparre åk f-4 (Österäng)
lena.gyllensparre@antonskolan.com

Helena Jönsson åk f-3 (Österäng)
helena.jonsson@antonskolan.com

Annette Karlgren (Blekedamm)
annette.karlgren@antonskolan.com

Kurator Belekedamm
Annette Boije
070-000 18 00
annette.boije@antonskolan.com

Kurator Österäng
Joakim Forsell
044-781 53 45
joakim.forsell@antonskolan.com

Skolsköterska
Camilla Hallin
044-781 53 40
camilla.hallin@antonskolan.com