Historia

Anton Utbildning AB är ett idéburet företag som startades 2001 av Berit Lennartsson, då som Antonskolan. Berit är utbildad pedagog och önskade ge eleverna mer kunskap och förståelse för vår omvärld. Det skulle vara en trygg skola med en internationell vinkel.

Under planeringsarbetet stötte Berit på tygdockan Anton som funnits med i ett Sida-projekt för att lära svenska barn mer om hur andra barn har det i världen. Anton hade rest runt i världen och blivit inspirerad. När han kom hem till Sverige besökte han olika barngrupper för att berätta om vad han varit med om på sina resor.
Berit erbjöds att ta över dockan Anton som gav skolan sitt namn. Ända sedan starten av Antonskolan så har alla elever varje termin på många sätt studerat olika världsdelar och länder. Detta går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Idag består Anton Utbildning AB av 2 st F-9 skolor i Kristianstad belägna på Lassarettsboulevarden vid Restaurang Blekedamm och på Sjövägen i Österäng. Dessa 2 skolor har en varsin förskola, även kallad Lill-Anton, knutet till sig med totalt 6 st avdelningar.

Anton Utbildning AB har en styrelse bestående av 7 st ledamöter, 4 st suppleanter, en extern VD och 2 st adjungerade medarbetar-representanter. Det är ca 70 st tillsvidareanställda och ca 550 elever och barn som finns i vår verksamhet.
Skolledningen består av grundaren, en VD, två rektorer, en förskolechef och en bitr rektor.

Det tas inte ut några vinster från bolaget, allt återinvesteras direkt eller på längre sikt.
Anton Utbildning AB har en nedtecknad vision som beskriver vad vi strävar efter, en personalidé som beskriver målbilden för oss som är anställda, en företagsidé som beskriver hur vi når våra mål samt en värdegrund som vi alltid mäter oss emot.

antondockan_cut