Kontakt

SJUKANMÄLAN ELEV/BARN

Sjukanmälan via: Infomentor

Blekedamm F-klass/fritidshem

Lill-fritids
070-000 17 96

Stor-fritids
070-000 11 10

 Blekedamm Låg- /Mellanstadie

044-781 53 51

Blekedamm Högstadie

044-781 53 53

Blekedamm restaurang Valnöten

044-781 53 43
christian.kronback@antonskolan.com

Rektor Blekedamm

Ann-Christin Berglund
044-781 53 32
ann-christin.berglund@antonskolan.com

Rektor Lill-Anton Förskola

Margareta Härlin
044-781 53 33
margareta.harlin@antonskolan.com

VD

Marcus Sundin
044-781 53 34
marcus.sundin@antonskolan.com

Rektorsadministratör

Boel Nilsson
044-781 53 36
boel.nilsson@antonskolan.com

Kurator Belekedamm

Tringa Shasivari
044-781 53 44
tringa.shasivari@antonskolan.com

Skolsköterska

Camilla Hallin
044-781 53 40
camilla.hallin@antonskolan.com


Hitta hit

ANTONSKOLAN BLEKEDAMM

Lasarettsboulevarden 24, 291 33 Kristianstad