Vilka är vi på Lill-Anton förskola?

Lill-Anton förskola har tillsammans med hela Anton Utbildning en vision
“Att utrusta världsmedborgare som gör skillnad”
På Lill-Anton arbetar vi utifrån barnets erfarenheter och vidgar sedan deras vyer för att se och upptäcka att det finns både likheter och olikheter i vår värld. Alla barn är lika viktiga därför kan och ska vi lära oss av varandra.
På Lill-Anton vill vi skapa nyfikenhet genom vårt temaarbete. Det innebär att vi har en helhetssyn på lärandet. Vi knyter samman lek, språk och kommunikation, socialt samspel, värdegrundsarbete, estetiska uttryck, motorik, teknik, matematik och naturvetenskap.
Varje termin arbetar Antonskolan från förskola till åk 9 utifrån en del av världen. I detta temaarbete utgår vi i förskolan från en saga som har en koppling till det geografiska området.
Utifrån våra styrdokument och lokala mål och Lill-Antonord arbetar vi med omsorg och lärande med barnet i centrum.

Lill-Antonorden
Lek för att lära om livet
Inspiration till kreativitet och fantasi
Lära att jag kan mer än jag tror
Lustfyllt lärande
Ansvar att behandla varandra på ett bra sätt
Närhet att känna sig värdefull
Trygghet att känna tillit till varandra
Omsorg att utvecklas i sin egen takt
Nyfikenhet att våga och vilja upptäcka världen

Lill-Anton förskola har två enheter Lill-Anton Österäng med två avdelningar (1-3 år, 3-5 år) och Lill-Anton Blekedamm med fyra avdelningar (2st 1-3 år och 2 st 3-5 år)