Anton HVB

Välkommen till Anton HVB

Anton​ ​HVB​ ​finns​ ​på​ ​Österlen​ ​i​ ​vackra​ ​miljöer​ ​ett​ ​stenkast​ ​från​ ​havet.​ ​Vårt​ ​HVB​ ​är​ ​startat utifrån​ ​ett​ ​utbildningsföretag,​ ​AntonUtbildning,​ ​som​ ​bedrivit​ ​grundskolor​ ​i​ ​Kristianstad​ ​i​ ​flera års​ ​tid.​ ​Vi​ ​erbjuder​ ​HVB​ ​och​ ​skola​ ​i​ ​nära​ ​samverkan.

Vår​ ​dröm​​ ​är​ ​att​ ​göra​ ​skillnad​ ​för​ ​de​ ​ungdomar​ ​som​ ​inte​ ​kunnat​ ​tillgodogöra​ ​sig​ ​skolan​ ​på grund​ ​av​ ​olika​ ​utmaningar,​ ​socialt​ ​och​ ​i​ ​hemmiljö.​ ​Därför​ ​har​ ​vi​ ​startat​ ​ett​ ​HVB.

Vår​ ​målgrupp​​ ​är​ ​barn​ ​i​ ​åldersgruppen​ ​13-17​ ​år​ ​med​ ​en​ ​psykosocial-​ ​och beteendeproblematik.​ ​De​ ​har​ ​haft​ ​det​ ​tufft​ ​i​ ​skolan​ ​och​ ​i​ ​hemmiljö​ ​med​ ​sin​ ​relation​ ​med vuxna​ ​och​ ​kompisar.​ ​Vår​ ​målgrupp​ ​upplevs​ ​otrygga​ ​i​ ​sin​ ​identitet​ ​och​ ​i​ ​relation​ ​till​ ​andra.​ ​De har​ ​kanske​ ​en​ ​diagnos​ ​inom​ ​neuropsykiatri​ ​eller​ ​annan​ ​psykiatrisk​ ​diagnos.

Vår​ ​övertygelse​ ​​är​ ​att​ ​“trygga​ ​barn​ ​lär​ ​sig​ ​bättre”.​ ​Vi​ ​är​ ​också​ ​helt​ ​övertygade​ ​om​ ​att​ ​skolan är​ ​en​ ​friskhetsfaktor​ ​för​ ​barn​ ​och​ ​ungdomar.​ ​Vi​ ​vill​ ​därför​ ​erbjuda​ ​en​ ​trygg​ ​miljö​ ​för​ ​våra boende​ ​på​ ​Anton​ ​HVB,​ ​med​ ​mycket​ ​struktur​ ​och​ ​förutsägbarhet​ ​med​ ​trygga,​ ​välutbildade vuxna,​ ​så​ ​att​ ​de​ ​boende​ ​kan​ ​tillgodogöra​ ​sig​ ​sin​ ​skolgång​ ​igen.

Vår​ ​miljö​ ​​skall​ ​vara​ ​studiemotiverande​ ​där​ ​studier​ ​och​ ​behandling​ ​går​ ​hand​ ​i​ ​hand.​ ​Vi​ ​tror att​ ​fritidsaktiviteter​ ​är​ ​motiverande​ ​och​ ​välbehövligt​ ​för​ ​välbefinnande.​ ​Vårt​ ​HVB​ ​ligger​ ​på området​ ​Furuboda​ ​Kursgård​ ​där​ ​de​ ​boende​ ​har​ ​tillgång​ ​till​ ​ett​ ​rikt​ ​utbud​ ​av​ ​fritidsaktiviteter, fin​ ​natur​ ​och​ ​närhet​ ​till​ ​det​ ​mesta​ ​via​ ​bra​ ​bussförbindelser.

Våra​ ​skolor,​ ​​Antonskolan​ ​Blekedamm​ ​och​ ​Antonskolan​ ​Österäng,​ ​ligger​ ​i​ ​Kristianstad​ ​och de​ ​boende​ ​på​ ​AntonHVB​ ​erbjuds​ ​plats​ ​på​ ​en​ ​av​ ​våra​ ​skolor.​ ​Vi​ ​tror​ ​att​ ​en​ ​nära​ ​samverkan mellan​ ​skola​ ​och​ ​HVB​ ​är​ ​helt​ ​avgörande​ ​för​ ​de​ ​boendes​ ​studier​ ​under​ ​boendetiden.

Läs mer på antonhvb.se

shutterstock_620932439_small