Lill-Anton förskola

Antonskolan och Lill-Anton förskolas vision är att lyfta fram värdegrundsarbetet och internationell förståelse.På Lill-Anton förskola sätter vi barnet i centrum. Vi lägger fokus på att både barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet. Alla barn ska känna sig värdefulla för den de är och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Vi erbjuder en trygg och tillåtande miljö, både inne och ute, som inspirerar till lek med närvarande och medforskande pedagoger.

Barnens lek är inspiration i vårt arbete för det livslånga lärandet.

Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 och Lill-Antonorden ska genomsyra det dagliga arbetet på förskolan.
Lek – för att lära om livet
Inspiration – till kreativitet och fantasi
Lära – att jag kan mer än vad jag tror
Lustfyllt lärande
Ansvar – att behandla varandra på ett bra sätt
Närhet – att känna sig värdefull
Trygghet – att känna tillit till varandra
Omsorg – att utvecklas i sin egen takt
Nyfikenhet – att våga och vilja upptäcka omvärlden

På Lill-Anton arbetar vi tematiskt, vilket innebär att man har en helhetssyn på lärandet. Här knyter vi samman lek, språk och kommunikation, socialt samspel, värdegrundsarbete, estetisk verksamhet, motorik, teknik, matematik och naturvetenskap. Precis som Antonskolan utgår alltid temat från ett av världens länder eller någon av våra världsdelar. På förskolan använder vi en saga eller sagofigur som temats/projektets grund. Vi arbetar för att skapa förståelse kring likheter och olikheter i världen.

Maten som serveras på Lill-Anton kommer från våra egna restauranger, Valnöten och Magnolia, där våra kockar tillagar all mat från grunden. Vi arbetar aktivt för att alla måltider ska vara näringsriktiga, varierande och välsmakande.

Lill-Anton förskola har öppet mellan 6.30-18.30. Vid alla lov och studiedagar slår vi ihop Lill-Antons alla avdelningar, med reservation för barnantalet.