Läsårstider

Läsårstider 2019/2020

PeriodDagar
Elevernas läsår2019-08-19 – 2020-06-11
Höstterminen2019-08-19 – 2019-12-19
Vårterminen2020-01-09 – 2020-06-11
Lovdagar2019-10-28 – 2019-11-01 v. 44 Höstlov
2020-02-17 – 2020-02-21 v. 8 Sportlov
2020-04-06 – 2020-04-10 v. 15 Påsklov
Studiedagar Fritids och Förskola2019-08-16
2019-01-07
2019-01-08
Fler studiedagar kommer att läggas ut på hemsidan
och Infomentor under läsåret.
Lärarnas arbetsår2019-08-12 – 2020-06-17