avd. Förskola Slottet

Slottet är en 1-3:årsavdelning som är en del utav Anton Utbildning Österäng. Vi har en inspirerande innemiljö, som inbjuder till lek, drama och motorik. Vi har tillgång till en idrottshall, där vi har möjlighet att ha idrott och dans regelbundet. Vår utegård delar vi med avdelningen Palatset, där vi vistas dagligen. Vi går ofta på upptäcktsfärd i vår närmiljö.
Vårt arbete utgår från Skolverkets Läroplan för förskola 18. I vårt arbete utgår vi från ett tematiskt arbetssätt, där vårt fokus ligger på socialt samspel, trygghet, motorik och språk, med barnens intresse och nyfikenhet i centrum.

rsz_slottet3

rsz_slottet2

rsz_slottet1