avd. Förskola Palatset

Palatset är en 3-5 års-avdelning som är en del utav Anton Utbildning Österäng. Vi har en inspirerande innemiljö, som inbjuder till lek, kreativitet och motorik. Vi har tillgång till en idrottshall, där vi har möjlighet att ha idrott och dans regelbundet. Avdelningen samarbetar också med förskoleklassen.
Vår utegård delar vi med avdelningen Slottet, där vi vistas dagligen. Vi går ofta på upptäcktsfärd i vår närmiljö.
Vårt arbete utgår från Skolverkets Läroplan för förskola 18. I vårt arbete utgår vi från ett tematiskt arbetssätt, där vårt fokus ligger på socialt samspel, trygghet, motorik och språk, med barnens intresse och nyfikenhet i centrum.

rsz_slottet1