Januari 2019

“Att utrusta världsmedborgare som gör skillnad.”
Ett nytt år har börjat. På Lill-Anton förskola står vi i startgroparna för att arbeta med temat Asien. Den här terminen ska vi fokusera på Indien.
I Indien har vi två vänskolor som personal har besökt vid ett par tillfällen, vi vill utifrån den erfarenheten och barnens nyfikenhet utifrån de berättelserna som de fått efter resorna, arbeta med Indien.
Vi startar upp i början av februari med en temastart, där vi får möta ANTON på ett äventyr i Indien. Utifrån detta kommer sedan varje avdelning på olika sätt lyssna in barnen, koppla till behov som finns och arbeta vidare med temat i varje barngrupp.
Fokusområde som finnas med i temat är språk och kommunikation, hjärnstark – pulshöjande aktiviteter, hållbar utveckling, värdegrundsfrågor och internationell förståelse.