Januari 2018

Nu har vi fått välkomna en ny spännande termin på Lill-Anton förskola.
Vår avdelning Lekstugan har flyttat från sin lokal på Kapellgatan och är nu i en paviljong ovanför avdelning Leklådan på Blekedammsområdet. Så nu finns 4 avdelningar på Blekedamm och 2 avdelningar på Antonskolan Österäng.

Den här terminen är temaområdet Amerika. Lill-Anton förskola har valt att koncentrera sig på Sydamerika och framförallt på REGNSKOGEN. Förra terminens temafigurer Nasse och Victoria kommer finnas med även i vår för att vägleda oss in i temat.
Vi utgår från läroplanens mål för förskolan i vår planering där regnskogen och naturen är utgångspunkten för att sträva mot målen. Det är alltid spännande att se hur arbetet kommer att fortlöpa då vi hela tiden lyssnar in barnen för att fånga upp deras intresse och tar hänsyn till de behov som uppstår.

Vårt arbete med värdegrunden som i år har rubriken “Ett främjande klimat som motverkar kränkande behandling” ska vi arbeta vidare med även denna termin. Som material använder vi “Liten och trygg” ett material som Brottsoffermyndigheten givit ut och Pernilla Stalfelts bok “Alla barns rätt” som hjälp.

Vi fortsätter att utbilda pedagogerna på Lill-Anton förskola i TAKK även denna termin. Vi har redan sett att det har varit till hjälp för många barn som en förstärkning i sin språkutveckling, vilket är mycket positivt. Vi fortsätter att dagligen ha ett medvetet fokus på barnets språkutveckling, då den är grunden till så mycket i ett barns utveckling.

Margareta Härlin, förskolechef Lill-Anton förskola.