Tidstilldelning/Avgift

Tidstilldelning
Ditt barn är välkommen att vara på Lill-Anton förskola när du studerar eller arbetar inklusive skälig restid. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in schema (blankett finns på alla avdelningar) samt alltid meddelar förändringar omgående.
Om du som vårdnadshavare står till arbetsmarknadens förfogande eller är föräldraledig har du rätt att lämna ditt barn 15tim /v. Lill-Anton förskola beslutar när de 15 timmarna fördelas under veckan.

Allmän förskola
Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det innebär att alla 3-5.åringar har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola på Anton Utbildning innebär att Lill-Anton förskola beslutar när de 15 timmarna fördelas under veckan. Det innebär också att barnet följer Antonskolans terminer och är ledig vid lovdagar och studiedagar.
Dessa uppgifter finns på Anton Utbildnings hemsida.

Barnomsorgsavgift/faktura
På Anton Utbildning AB beräknas avgifterna på samma sätt som Kristianstad kommun för fritids och förskoleplats. Avgiften debiteras månadsvis.
För att kunna räkna ut rätt avgift ska du som vårdnadshavare lämna in en inkomstuppgift när ditt barn börjar och sedan varje gång inkomsten förändras. Blanketter finns att få på alla avdelningar.
Inkomstblankett delas dessutom ut till alla vid terminsstarter.

Kontakt
Frågor om avgift och fakturor, kontakta vår ekonom tel: 070 – 000 18 02
Frågor om verksamheten, kontakta vår förskolechef tel: 044-781 53 33