avd. Förskola Vinden

Vinden är en 3-5:årsavdelning som är en del av Anton Utbildning Blekedamm. Avdelningen ligger på andra våningen i förskolebyggnaden. Våra olika rum inbjuder till lek och kreativitet för barnen. Utemiljön är också en plats där vi vistas dagligen. Här erbjuds flera grovmotoriska aktiviteter. Vi går ofta på upptäcktsfärd i vår närmiljö. Vårt arbete utgår från Skolverkets Läroplan för förskola 98/16. I vårt arbete utgår vi från ett tematiskt arbetssätt, där vårt fokus ligger på socialt samspel, trygghet, motorik och språk, med barnens intresse och nyfikenhet i centrum.
Resurs: Bea

image1

image2

image3