avd. Förskola Vinden

Vinden är en 3-5:årsavdelning som är en del av Anton Utbildning Blekedamm. Avdelningen ligger på andra våningen i förskolans byggnad. Våra olika rum inbjuder till lek och kreativitet för barnen. Utemiljön är också en plats där vi vistas dagligen. Här erbjuds flera grovmotoriska aktiviteter. Vi går ofta på upptäcktsfärd i vår närmiljö. Vårt arbete utgår från Skolverkets Läroplan för förskola 18. I vårt arbete utgår vi från ett tematiskt arbetssätt, där vårt fokus ligger på socialt samspel, trygghet, motorik och språk, med barnens intresse och nyfikenhet i centrum.

image1

image2

image3