avd. Förskola Leklådan

Leklådan är en 1-3:årsavdelning som är en del av Anton Utbildning Blekedamm. Vi är en friliggande modul med en egen gård, i närheten av avdelningarna Kojan och Vinden. Vår innemiljö inbjuder till lek och aktivitet och i utemiljön har vi ofta rörelselek. Vi går ofta på upptäcktsfärd i vår närmiljö.
Vårt arbete utgår från Skolverkets Läroplan för förskola 18. I vårt arbete utgår vi från ett tematiskt arbetssätt, där vårt fokus ligger på socialt samspel, trygghet, motorik och språk, med barnens intresse och nyfikenhet i centrum.

rsz_1lekladan