Genre – lärande och bedömning på Antonskolan

På​ ​Antonskolan finns mycket kunskap i genrepedagogik i kombination med “lärande- och bedömningsmatriser”. Med hjälp av denna metod får eleverna​ strukturer för sitt lärande​. Samtidigt ökar deras ​medvetenhet​ om vad som ​förväntas​ av dem och vad och hur de själva kan ​påverka​ sina resultat.

På ​Anton Utbildning ​har vi beslutat att satsa på att utveckla och stärka kunskap om genrepedagogik för att pedagoger och elever ska ha ett gemensamt “lärandespråk”, dvs samma språk i alla klassrum, för att öka måluppfyllelsen och för att höja redan godkända resultat. Utvecklingsarbetet pågår från förskola till klass 9.

Genrepedagogik ställer höga krav på pedagogerna. Det är en språkutvecklande arbetsmetod där ​språket lyfts i alla ämnen​.
Målet är att hjälpa eleverna att utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk.

Arbetet med genrepedagogik i kombination med lärande- och bedömningmatriser kräver

  • Fördjupad kunskap av kunskapskraven i Lgr -11
  • Tydliga tolkningar av kunskapskraven så att elever och pedagoger förstår vad som ska göras och bedömas när arbetet är klart
  • Medvetenhet om det ämnesspecifika språket
  • Fokus på aktuella begrepp
  • Kunskap om att olika typer av texter skrivs på “olika sätt med olika språk” Eleverna lär sig strukturer och språkliga drag i ett funktionellt perspektiv
  • Tydliga planeringar av pedagogerna
  • Elevaktiva lektioner för aktivt användande av språket

Antonskolans genrearbete är framförallt inspirerad av Knutbyskolan och Britt Johansson. Delar av matrisarbetet bygger på inspiration av Johan Alm och Fröknegårdsskolan Linda Björck.

Kontaktpersoner för genre-arbetet är Madeleine Ivarsson och Matilda Björck. Samtliga pedagoger från F-klass till åk 9 deltar i fortbildning under en pågående treårsperiod. Förskolan är också med i detta utvecklingsarbete.