Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Antonskolan består av rektor, skolsköterska, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens. Vid behov finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog /logoped. Vid ytterligare behov finns även samarbete med andra instanser.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen 2010 kap 2 § 25 paragraf) Elevhälsoteamet arbetar på individ­ grupp och organisationsnivå.
Teamet träffas regelbundet varje vecka då vi diskuterar och utvärderar det fortlöpande arbetet kring de elever som behöver vårt stöd.
Elevhälsoteamet fungerar som ett komplement till pedagogernas och arbetslagens elevhälsoarbete och vi har fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd.

Kontakt

Rektor
Ann­-Christin Berglund (Blekedamm)
044­-781 53 32
ann­-christin.berglund@antonskolan.com

Kristina Sundin (Österäng)
044­-781 53 31
ninni.sundin@antonskolan.com

Förskolechef
Margareta Härlin
044­-781 53 33
margareta.harlin@antonskolan.com

Lärare med specialpedagogisk kompetens
Camilla Tryggveson (Österäng)
camilla.tryggveson@antonskolan.com

Catarina Torstensson (Österäng)
catarina.torstensson@antonskolan.com

Maria Sandberg (Blekedamm)
maria.sandberg@antonskolan.com

Helena Jönsson
helena.jonsson@antonskolan.com

Annette Karlgren (Blekedamm)
annette.karlgren@antonskolan.com

Kurator
Annette Boije
044-781 53 41
annette.boije@antonskolan.com

Skolsköterska
Lisa Wallin
044­-781 53 40
lisa.wallin@antonskolan.com