Läsårstider

Läsårstider 2019/2020

PeriodDagar
Elevernas läsår2019-08-19 – 2020-06-11
Höstterminen2019-08-19 – 2019-12-19
Vårterminen2020-01-09 – 2020-06-11
Lovdagar2019-10-28 – 2019-11-01 v. 44 Höstlov
2020-02-17 – 2020-02-21 v. 8 Sportlov
2020-04-06 – 2020-04-10 v. 15 Påsklov
Studiedagar2019-11-04 (Lill-Anton förskola och våra fritidshem är öppna)
2020-01-07 (alla verksamheter håller stängt)
2020-01-08 (alla verksamheter håller stängt)
2020-02-24 (Lill-Anton förskola och våra fritidshem är öppna)
2020-06-12 (Lill-Anton förskola och våra fritidshem är öppna)
2020-06-15 (alla verksamheter håller stängt)
2020-06-16 (alla verksamheter håller stängt)
Lärarnas arbetsår2019-08-12 – 2020-06-17

Läsårstider 2020-2021

PeriodDagar
Elevernas läsår2020-08-18 – 2021-06-17
Höstterminen2020-08-18 – 2020-12-17
Vårterminen2021-01-12 – 2021-06-17
Lovdagar2020-10-26 – 2020-10-30 v. 44 Höstlov
2021-02-22 – 2021-02-26 v. 8 Sportlov
2021-04-06 – 2021-04-09 v. 14 Påsklov
2021-05-14
StudiedagarSkolorna har fyra studiedagar per läsår.
Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar
per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
Lärarnas arbetsår2020-08-11 – 2021-06-22