Vi firar med hembakad kaka och grädde av våra duktiga kockar för att vi är riktigt bra!

Vi firar med hembakad kaka och grädde av våra duktiga kockar för att vi är riktigt bra!

Varför är vi bra? Antonskolan Österäng fick beskedet tisdagen den 7 nov och Antonskolan Blekedamm samt huvudman fick likadant besked onsdagen den 20 dec. Vi har gått prickfria igenom Skolinspektionens regelbundna tillsyn på alla plan.

Skolinspektionen anser att båda våra skolenheter och huvudmannen uppfyller författningarnas ALLA krav som granskats.
Det som granskats är följande:
För skolorna
• undervisning och lärande
• extra anpassningar och särskilt stöd
• bedömning och betygssättning
• trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• förutsättningar för lärande och trygghet
• styrning och utveckling av verksamheten

För huvudmannen
• förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
• utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Detta är något som vi i våra Antonskolor – styrelsen, ledning, anställd, elev, eller förälder – ska vara mycket stolta över. Det är vi tillsammans, otroligt duktiga rektorer, uthålliga, nitiska och kreativa lärare, samarbetsvilliga föräldrar och fantastiska elever som skapar och ger förutsättningarna för att lyckas så bra som vi gör. Vi kommer inte sluta att arbeta för att nå bättre resultat men vi är mycket stolta över detta kvitto som visar oss att vi gör rätt och är på rätt väg.

Vi har framtiden för oss, som också ser mycket spännande ut.

Med tacksamhet
/ Anton Utbildning

kaka