Under Jullovet kommer…

Under Jullovet kommer våra Fritidshem var sammanslagna från onsdagen den 21 december till torsdagen den 5 januari. Vi kommer bedriva verksamheten på Blekedamm.
Måndagen den 9 januari är vi åter på respektive skola.
Tisdagen den 10 januari håller båda våra Fritidshem stängt då personalen planerar verksamhet för kommande termin.

God Jul och Gott Nytt År önskar personalen på AntonFritids!