Vi arbetar vidare med läsårets Antonprojekt

Vi arbetar vidare med läsårets Antonprojekt – Sverige, Skåne, Kristianstad och även vårt värdegrundsarbete rullar på i sitt årshjul där månadens tema är “Kulturell mångfald”.

I slutet av november får vi besök av Usha Das från en av våra vänskoleorganisationer i Indien – något vi verkligen ser fram emot. Det blir spännande för våra elever att få höra om indiska elevers skolvardag och intressant för Usha att se hur vår undervisning och våra lektioner ser ut här i Sverige. Det är toppen att vårt Antonprojekt handlar om Skåne och Kristianstad; då har ju eleverna mycket att lära ut.