Antonskolan vill starta HVB-hem för ungdomar

hvb-hem2

HVB-hemmet ska rikta sig till ungdomar som har problem med skolgången på grund av beteende- eller psykosocial problematik.

Anton utbildning AB som i dag driver två fristående grundskolor och två förskolor i Kristianstad har ansökt hos IVO om att även få starta ett HVB-hem.

Hemmet är tänkt att vända sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med beteende- och eller psykosocial problematik. Det handlar om normbrytande beteenden som innebär en funktionsnedsättning i barnets sociala liv och där det har påverkat skolgången. HVB-hemmet kommer att vara knutet till någon av Antonskolorna. I ansökan uppger Anton utbildning AB att man har ”en tydlig dröm att skapa nya förutsättningar för vår målgrupp att ta till sig utbildning”.

Placeringen för HVB-hemmet uppges inte i ansökan mer än att ”det är beläget på en gård i vacker miljö på skånska landsbygden”.

– Jag kan inte säga så mycket än det du redan vet. Det är inte säkert att det blir av utan vi har skickat in en tillståndsansökan om att starta ett HVB-hem sedan får vi se, säger Annette Boije på Antons Utbildning AB.

Kommer ni att bedriva en form av skolutbildning inom HVB-hemmet?
– Det är en tanke vi har, säger Annette Boije.